Galleria fotografica I ed.

Galleria Fotografica I appuntamento 16 agosto 2015
Galleria Fotografica II appuntamento 17 agosto 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galleria Fotografica IV appuntamento 18 agosto 2015
Galleria Fotografica III appuntamento 17 agosto 2015